Akreditaci na slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky 2019 uděluje BPA sport marketing, a. s.. Na slavnostní vyhlášení spojené s přímým přenosem bude vstup umožněn řádně akreditovaným novinářům s potvrzenou akreditací. Počet akreditovaných novinářů je limitovaný z důvodu omezené kapacity sálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka akreditace: 10. června 2019

Tiskové středisko bude otevřeno v 19:30 hodin, FORUM Karlín.

Kontaktní osoba: Lucie Janišová