Akreditaci na slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky 2023 v O2 universum uděluje BPA sport marketing.
Na slavnostní vyhlášení spojené s přímým přenosem bude vstup umožněn řádně
akreditovaným novinářům s potvrzenou akreditací. Uzávěrka akreditace: 19. června 2023.
Kontaktní osoba: Tomáš Čekal