Akreditaci na slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky 2017 uděluje BPA sport marketing, a. s.. Na slavnostní vyhlášení spojené s přímým přenosem bude vstup umožněn řádně akreditovaným novinářům s potvrzenou akreditací. Počet akreditovaných novinářů je limitovaný z důvodu omezené kapacity sálu. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka akreditace: 12. června 2017

Tiskové středisko bude otevřeno v 19:00 hodin, FORUM Karlín.

Kontaktní osoba: Monika Bydžovská, koordinátorka mediálního oddělení

  • email: bydzovska@bpa.cz
  • tel.: 777 922 048